Oplossingsgericht coachen van kinderen

Wat doet een kindercoach

Coachen betekent eigenlijk "begeleiden, op weg helpen, om zelf een probleem op te lossen". Dat betekent dat ik samen met uw kind eerst ga uitzoeken wat precies het probleem is en wat uw kind graag anders zou willen. Daarna gaan we samen bedenken welke vaardigheden geleerd moeten worden om dit probleem op te lossen. Een van de methodes die gebruikt kan worden is de methode Kid'skills. Kijk voor meer informatie op de website van kids'skills.

Door middel van spel gaan we op zoek naar waar uw kind goed in is, want daar ligt vaak de sleutel van de oplossing. Een kindercoach gaat uit van waar een kind goed in is, niet van de beperkingen. Elk kind heeft de oplossing altijd in zich, de kunst is deze aan de oppervlakte te krijgen.

Groepje kinderen

Door samen te praten, te lezen en te spelen (kleien, tekenen, knutselen, goochelen, muziek maken, ontspanningsoefeningen) probeer ik uw kind een positief zelfbeeld te laten krijgen en het sterker te maken. Een kind met een positief zelfbeeld heeft het bijvoorbeeld niet nodig om anderen te pesten of zal minder vatbaar zijn voor gepest worden.

De bedoeling is om in gemiddeld 6 tot maximaal 10 sessies uw kind de weg te wijzen. Ook de hulp van u als ouders is hierbij onontbeerlijk. Soms krijgt uw kind oefeningen mee naar huis en het is natuurlijk fijn als u hiermee kunt helpen en uw kind stimuleert om de vaardigheden te leren die belangrijk zijn om het probleem op te lossen. Om het gedrag van een kind te veranderen is het soms ook nodig dat ouders hun gedrag aanpassen. Een kindercoach kan daarin begeleiden.

Mocht de problematiek van uw kind zodanig zijn dat het meer gespecialiseerde hulp nodig heeft dan zal ik u doorverwijzen naar de huisarts of psycholoog.